WELDING / FASTENING / JOINING

WELDING / FASTENING / JOINING | งานเชื่อม/อัดประกอบ
 • HGTECH

  Handheld Laser Welding Machine
  เลเซอร์เชื่อมแบบมือจับถือ

 • KUKA

  Arc welding package
  ชุดแขนกลเชื่อมอาร์ค
  Friction welding
  เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน

 • KOYO GIKEN

  Table Spot Welding
  เครื่องเชื่อมสปอตแบบแผ่นโต๊ะรองรับชิ้นงาน

 • PRECITEC

  Laser Heads for Cutting, Welding, Cladding, Process Monitoring
  หัวเลเซอร์เพื่อการตัด เชื่อม เชื่อมพอก และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

 • SOYER

  Studs & Stud Welding Machines
  เครื่องเชื่อมสตัด และสตัดชนิดต่างๆ

 • HAEGER

  Hydraulic Presses for Stud/Nut insertion
  เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิคสำหรับอัดสกรู

 • TR FORMAC

  Industrial fasteners
  สตัด สกรู น็อต ที่ใช้ในการอัดประกอบชิ้นงาน

 • BALTEC

  Radial riveting technology
  สตัด สกรู น็อต ที่ใช้ในการอัดประกอบชิ้นงาน

 • SIEGMUND

  Welding Tables and Clamping Systems
  โต๊ะและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ

Contact us
Hot Line