โซลูชั่นการลับ โดย KAINDL เทคโนโลยีจากเยอรมันนีมากกว่า 40 ปีKaindlจากเยอรมันได้นำเสนอโซลูชั่นการลับทางเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมทั้งในครัวเรือนและโรงงาน และงานฝีมือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทำให้ชื่อKaindlเป็นแบร …