SigmaNEST

SIGMANEST/SIGMATEK (USA)

SIGMANEST/SIGMATEK

THE COMPLETE NESTING SOFTWARE SOLUTION-A NESTING SOLUTION FOR EVERY MACHINE

SigmaTEK คือผู้นำด้านซอฟแวร์สำหรับจัดการงานผลิต ที่จะช่วยสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรให้ทำงานร่วมกันได้ในสายการผลิต ลดขั้นตอน เวลา และบุคลากร สามารถตรวจสอบการทำงาน และควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการจัดวางรูปแบบให้สิ้นเปลืองวัสดุน้อยทีี่สุด การเคลื่อนย้ายวัสดุ และวางแผนการผลิต

SigmaTEK จึงมีซอฟแวร์หลากหลายประเภทให้เหมาะกับแต่ละชนิดงาน รวมทั้งเหมาะกับการผลิตแบบขนาดเล็กด้วยเพียงเครื่องจักรเดียว ไปจนถึงการจัดการสำหรับโรงงานและไลน์การผลิตแบบใหญ่และครบวงจร

Software Products

SigmaNEST

ซอฟท์แวร์สำหรับการวางแผนการจัดเรียงชิ้นงานตัดบนโลหะแผ่นอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงประประหยัดต้นทุนอย่างคุ้มค่า

One software platform for many machines
One software platform for many machines

Achieve the cutting speed you were promised
Achieve the cutting speed you were promised

Full integration with design and business systems
Full integration with design and business systems

Available as a 64-bit program
Available as a 64-bit program


SigmaTUBE

ซอฟท์แวร์สำหรับการวางแผนการตัดท่อโลหะรูปแบบต่างๆ และการจัดการวัสดุ


SigmaBEND

ซอฟท์แวร์สำหรับการวางแผนการพับโลหะแผ่น ทั้งด้านคุณภาพและความเร็วในการพับ รวมทั้งลดเวลาการทำงาน


SimTrans

ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการ และเชื่อมต่อการทำงานของซอฟท์แวร์ SigmaNEST กับซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงานอื่นๆในธุรกิจของท่านที่ใช้อยู่แล้ว


SigmaMRP

ซอฟท์แวร์เชื่อมต่อการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ กับ SigmaNEST และกับซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงานอื่นๆในธุรกิจ เข้าเป็นจุดเดียว เพื่อการจัดการด้านลูกค้า ซัพพลายเออร์ และสินค้าคงคลัง


Contact us
Hot Line