FORMING

FORMING | เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงาน
 • CHIRON

  Machining Centers for high speed manufacturing
  เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องเจาะ และเครื่องเลื่อยระบบซีเอ็นซี สำหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็ก

 • FEINTOOL

  Fineblanking Presses
  เครื่องปั๊มและขึ้นรูปโลหะ ความละเอียดสูง

 • LASCO

  Forging Machines
  เครื่องจักรสำหรับงานขึ้นรูปโลหะ

Contact us
Hot Line